Hakkımızda

Kurumsal itibarını, değerini, yarattığı-yaratacağı ekonomiyi sporla birlikte kitlelerle buluşturmak isteyen kişi ve kuruluşlara danışmanlık, stratejik planlama, yaratıcı süreç yönetimi, uygulama ve ölçümleme başlıklarında hizmet veren üst düzey proje yöneticileri ve danışmanlardan oluşan bir ekibiz.
SPORTNSPORTS VİZYONU
Hayata spor temelinde dokunup derinlemesine etki yaratarak birey ve organizasyonlarda farkındalık yaratır, 
yaşamlara katkıda bulunacak dönüşümlere ilham vererek iz bırakır ve bu keyfi paylaşır.

SPORTNSPORTS KÜLTÜRÜ
Sportnsports, tarafsız bakış açılarıyla beklentiyi analiz eder, sorgulayarak araştırır, mevcutta sahip olduğu bilgi birikimi ile yeni bir yol açmayı hedefler. Yaratılmak istenen etkiyi merkeze alarak bir aksiyon planı tasarlar, müşteriye stratejik yön fikirleri sunarken alternatifleri ve piyasada algılanma biçimlerini fark yaratma misyonu çerçevesinde kendi trendlerini yaratır.

SPORTNSPORTS'UN DEĞERLERİ

OLİMPİK DEĞERLER
Sportnsports olimpik değerleri kendi pusulası olarak belirlemiştir. Rakiplerine saygı duyar, kendi mükemmeline ulaşmaya çalışır, her kurum, kişi, inanç ve görüşe saygı duyar, çeşitliliğin gerçekliğini kabul eder

TOPLUMSAL FAYDA ODAĞI
Spor pazarlama stratejileri geliştirirken, sporun doğası gereği toplumla kesişen bir araç olması temelinden hareketle toplumsal faydaya odaklı çalışır ve uzmanı olduğu etkin sonuçların nasıl yaratılabileceğine dair farklı pencereler sunar. Kişi ya da kurumların stratejik kazançlarının topluma kazandırılacak sportif fayda ile örtüşmesini sağlamak Sportnsports’un vazgeçilmez değeridir

UZUN VADELİ PLANLAMA
Sportnsports uzun vadeli projelerde planlamanın önemine hakimdir. Planlama dönemine maksimum zaman ve emeğin harcanması için elinden geleni yapar, planlama dönemini aceleye getirmez. Bu nedenle paydaşlarının motivasyonunun azalmasını engellemek adına hızlı karar alma ve uygulamanın önemini bilir, deneyim ve bilgisinin avantajını kullanır ve olası motivasyon kaybına etkin müdahale ederek başarıyı sürekliliğini sağlar

BİLGİYE SAYGI
Sportnsports akademik bilginin değerine inanır, tüm planlama ve uygulamalarında akademik kaynaklardan yararlanır, araştırma metodlarına hakimdir. Mümkün olduğu kadar az tahmin yürütür, çok ölçüm ve araştırma yapar, rakamların gücüne inanır. Öngörülerinde araştırma ve tecrübelerini temel alır. Ölçümlenebilen ortak akla inanarak araştırma, ölçüm ve rakamların üzerine deneyimlerini ve sezgilerini koyarak kendi bilgi dağarcığını oluşturur

ÖZGÜR ÇALIŞMA ORTAMI
Sportnsports, seçtiği vizyon ve pusula doğrultusunda, ilham veren, enerji dolu, bireysel fikir ve hayallerin rahatça ifade edilmesine imkân ve değer veren samimi bir çalışma ortamına sahiptir.


X